Služby

Reagujeme na měnící se požadavky našich zákazníků
a neustále rozšiřujeme nabídku našich služeb.

 1. 1.Zajišťujeme

  komplexní řešení v oblasti námi poskytovaných služeb.

 2. 2.Garantujeme

  vysokou spolehlivost oprav technologických celků a zařízení.

 3. 3.Modernizujeme

  strojní zařízení a přizpůsobujeme je potřebám zákazníků.

Zařízení BIMOTOR PLUS = mobilní obrábění

BIMOTOR PLUS nabízí

řešení při opravách a opracování otvorů přímo na opravovaném strojním zařízení. Vzhledem k malým rozměrům a hmotnosti, která zaručuje snadný přístup a kontrolu při vlastní opravě, je možné použití přímo na pracovišti opravovaného stroje.

BIMOTOR PLUS zajišťuje

rychlost opravy díky možnosti pracovat s více nástroji současně a úplně vylučuje všechny neproduktivní úkony, které bylo nutno vykonat před vlastním opracováním, jako je demontáž a přeprava na místo klasického obráběcího stroje. Velkou předností tohoto stroje je také přesnost opravy, která je dána nastavením v setinových tolerancích, přitom boční posuv je neomezen.

BIMOTOREM PLUS provádíme

 • vyvrtání vnitřních otvorů o průměru 42 – 250 mm,
 • navařování otvorů o průměru 25 – 300 mm,
 • řezání závitu jakéhokoliv stoupání,
 • opracování čelních ploch a drážek, děr.